ILOT: Otwarcie Laboratorium Wibroakustyki

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji zostało powołane nowe laboratorium badawcze – Laboratorium Wibroakustyki. Wyodrębniony zespół specjalistów, wśród których znaleźli się inżynierowe z udokumentowanym blisko czterdziestoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie badania drgań, rozpoczął proces uzyskiwania akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji od zgłoszenia autorskiej metody badawczej o nazwie: „Metoda badań dynamicznych kompletnych konstrukcji mechanicznych lub ich fragmentów”.

Podstawowym profilem działalności Laboratorium jest wykonywanie badań rezonansowych statków powietrznych, których wyniki stanowią bazę do późniejszych analiz dynamicznych, w tym analiz flatterowych, wymaganych przez przepisy lotnicze. Laboratorium wykonuje także badania rezonansowe innych obiektów oraz pomiary i analizę drgań eksploatacyjnych w naturalnym warunkach pracy badanego obiektu.

Równolegle, w zespole, od 2015 roku, intensywnie rozwijane są kompetencje w dziedzinie pomiarów hałasu, w tym innowacyjne podejście do lokalizacji źródeł dźwięku za pomocą tzw. kamery akustycznej. Ponadto w zakres oferty badań akustycznych wchodzą znormalizowane badania – w szczególności: metoda wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku wg norm ISO 9614-1:1993 oraz ISO 9614-2:1996, a także wyznaczanie poziomów dźwięku i zawodowej ekspozycji na hałas w środowisku pracy przez pomiar poziomu ciśnienia akustycznego wg norm PN-N 01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011.

Źródło / Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT