WSOSP: Polska w NATO 1999-2017

W piątek, 10 marca, żołnierze, podchorążowie oraz pracownicy wojska spotkali się w Klubie Uczelnianym WSOSP aby wspólnie uczcić 18. rocznicę wstąpienia Polski w szeregi państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W przeddzień rocznicy tych wydarzeń ppłk Jarosław Wojtyś otworzył okolicznościową wystawę pt.: „Polska w NATO” przygotowaną przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wystawa ukazująca polską drogę do NATO przybliża zwiedzającym nie tylko historię Sojuszu i polską akcesję do jego struktur ale przede wszystkim modernizację Wojska Polskiego, udział polskich żołnierzy w misjach, ćwiczeniach i szkoleniach z żołnierzami z innych państw natowskich oraz nowoczesny sprzęt i uzbrojenie. Wystawa zawiera również informacje na temat infrastruktury i inwestycji prowadzonych na terytorium Polski w ramach NATO.

Po części oficjalnej uroczystości, podchorążowie zmierzyli się z krótkim testem na temat historii i funkcjonowania NATO oraz służby wojskowej we wszystkich państwach Sojuszu. Wystawę będzie można oglądać w Klubie Uczelnianym WSOSP do 28 marca br.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego została powołana 24 sierpnia 1949 roku na mocy Traktatu Waszyngtońskiego podpisanego 4 kwietnia tego roku przez 12 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Islandię, Kanadę, Luksemburg, Norwegię, Portugalię, USA, Wielką Brytanię i Włochy. Początkowym celem NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego satelitów, z czasem organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni ona przede wszystkim rolę stabilizacyjną. Dziś NATO liczy 28 członków, a jego sekretarzem generalnym jest Jens Stoltenberg.

Polska została przyjęta do NATO osiemnaście lat temu, 12 marca 1999 roku. Ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cztery dni później przed kwaterą NATO w Brukseli pojawiła się biało-czerwona flaga.

12 marca 1999 roku w Bibliotece Harry’ego Trumana w Independence w amerykańskim stanie Missouri, Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do NATO. Ministrowie spraw zagranicznych tych trzech państw podpisali ratyfikowane wcześniej przez parlamenty protokoły przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego i przekazali je sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

Cztery dni po tym wydarzeniu, przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli pojawiły się flagi nowych członków Sojuszu i odbyła się defilada wojskowa. Polska delegacja – po raz pierwszy w charakterze pełnoprawnego członka – wzięła także udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej.

Źródło: WSOSP
Autor: Agnieszka Kossowska
Zdjęcie: WSOSP