Polscy inżynierowie opracowali nową wersję BMS

Polscy inżynierowie opracowali najnowszą wersję BMS JAŚMIN – kompleksowy i sieciocentryczny System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny. Jest on proponowany Siłom Zbrojnym RP jako całkowicie krajowe rozwiązanie i być może jedyne tej generacji na świecie – pisze mgr inż. Adam Dynasiński, rzecznik prasowy TELDAT.

Pomimo tego, że od dawna nasz przemysł dysponuje systemem zarządzania polem walki (określanym mianem BMS – Battlefield Management System), czyli odpowiednim sprzętem i specjalnie zaprojektowanym do niego oprogramowaniem, od lat tego ważnego SpW brakuje na szczeblu taktycznym naszych sił zbrojnych. Tym samym nasze wojsko nie posiada tak dziś pożądanego (także w wymiarze sojuszniczym) nowoczesnego, zintegrowanego i skutecznego narzędzia teleinformatycznego wspierającego działania operacyjne.

Wydaje się, że może to wynikać m.in. z braku konsekwencji we wdrażaniu zautomatyzowanych i najlepiej jednolitych (jak najbardziej zunifikowanych) systemów zarządzania walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk, które skutecznie integrowałyby inne systemy (także sojusznicze), w tym: walki, rozpoznania, kierowania ogniem, wsparcia dowodzenia itp. Potrzeba posiadania najnowocześniejszych militarnych i co ważne mobilnych oraz rozlegle działających rozwiązań teleinformatycznych spędza sen z powiek wielu dowódcom (w tym: pojazdów dowodzenia, bojowych i innych), którzy do dziś nie mają do dyspozycji tak niezbędnego bieżącego wglądu w rzeczywistość pola walki.

Brak bowiem bieżącego zobrazowania sytuacji operacyjno-taktycznej, w tym informacji o aktualnym położeniu wojsk, pozyskanych z rozpoznania, o zasobach logistycznych oraz niemożność błyskawicznego, zdalnego i rozległego przekazywania podległym jednostkom rozkazów i poleceń, na pewno nie podnosi skuteczności działania i poziomu bezpieczeństwa ugrupowań bojowych. A przecież najistotniejsze są właśnie m.in.: bezpieczeństwo i efektywność działania żołnierzy, nowoczesny sprzęt i jego efektywna integracja użytkowa przy pomocy rozwiązań z zakresu wojskowego IT, skuteczna wymiana danych operacyjnych i taktycznych, a także interoperacyjność wykorzystywanych systemów.

Jedyny działający narodowy produkt

Jedynym polskim i co najmniej jednym z nielicznych oraz wyróżniających się na arenie międzynarodowej rozwiązaniem, które eliminuje ww. problemy i jednocześnie zapewnia spełnienie wskazanych zdolności, jest najnowszej generacji BMS JAŚMIN. Ten innowacyjny specjalistyczny System Zarządzania Walką przeznaczony dla szczebla batalionu, kompanii, plutonu i drużyny, służy do budowy nowoczesnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności szczebla taktycznego. Jest on dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również mobilnie wykorzystywany w różnego rodzaju służbach publicznych, po stosownym dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb itp.

BMS JAŚMIN jest od ponad 10 lat dynamicznie rozwijany przez największy oraz najbardziej wyspecjalizowany i doświadczony w tym zakresie zespół polskich inżynierów z bydgoskiego TELDATu (w wielu przypadkach jako jedyny narodowy szeroko, kosztownie i czasochłonnie weryfikujący oraz rozwijający swoje kompetencje i produkty w wielu ważnych zagranicznych przedsięwzięciach wojskowych). Produkt ten był i nadal jest na bieżąco dopasowywany pod względem funkcjonalnym oraz technologicznym do wzrastających potrzeb wojskowych, w pierwszej kolejności polskiej armii. Dlatego też aktualna jego wersja dysponuje jeszcze bardziej wydajnym i odpornym sprzętem teleinformatycznym, a także najnowszym wydaniem oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk – BMS C3IS JAŚMIN.

Wiarygodnie i wszechstronnie sprawdzony oraz posiadający referencje eksploatacyjne

Przez wiele lat z powodzeniem poddawano ten system najbardziej kompleksowym testom w środowisku interoperacyjnym, m.in. podczas ćwiczeń międzynarodowych organizowanych przez US Army (Combined Endeavor oraz Bold Quest) i Sojusz Północnoatlantycki (NATO CWID oraz NATO CWIX). BMS JAŚMIN wielokrotnie brał udział w tych przedsięwzięciach także jako jedyne polskie rozwiązanie oraz jedyne, które było zaimplementowane w pojeździe i poddawane sprawdzeniom mobilnym. Wartym podkreślenia jest zwłaszcza fakt, iż testy (również mobilne) przeprowadzone w 2010 roku podczas krajowego ćwiczenia Aster, a następnie Borsuk, udowodniły, że BMS z TELDATu jako jedyny już wówczas spełniał wszystkie wymagania Sił Zbrojnych RP, co m.in. potwierdziły udokumentowane wyniki tych sprawdzeń i następnie opinie MON wydane w tym zakresie. Bardzo ważnym dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego wieloletnie wykorzystywanie m.in. przez ASzWoj (wcześniej AON) i WAT w realizacji procesów dydaktyczno-naukowych (w tym szeregu ćwiczeń wojskowych), w oparciu także o które BMS JAŚMIN jest dynamicznie rozwijany. Od pierwszej z wymienionych najważniejszych polskich uczelni wojskowych system ten otrzymał referencje i pozytywne opinie eksploatacyjne.

Modułowa budowa i szeroki wachlarz innowacyjnych zdolności

Najnowsza generacja systemu BMS JAŚMIN składa się z zaawansowanego i certyfikowanego przez NATO oprogramowania wsparcia dowodzenia – jądra tego systemu oraz specjalistycznego, militarnego sprzętu, które zostały specjalnie dla siebie zaprojektowane i charakteryzują się przede wszystkim innowacyjnymi zdolnościami, zoptymalizowanymi gabarytami, wysoką wydajnością i zwiększoną odpornością mechaniczną i środowiskowo-klimatyczną (zgodną z normami obronnymi w tym zakresie). Głównymi komponentami tego rozwiązania są:
oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką – BMS C3IS JAŚMIN, które zapewnia np. istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałanie m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami wspomagającymi procesy dowodzenia itp. szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich siłach zbrojnych HMS JAŚMIN – Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady) oraz niższego (którym z powodzeniem mógłby być np. DSS JAŚMIN ­– System Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza). Ponadto oprogramowanie to umożliwia osiągnięcie przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym i tym samym m.in. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk/jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach. BMS C3IS JAŚMIN zapewnia także wspomniane bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NATO;
pokładowy Węzeł Teleinformatyczny – integrator WAN Access Box (WAB), który stanowi nowoczesną, wydajną, mobilną oraz wielousługową infrastrukturę teleinformatyczną wykonaną w technologii IPv6 i jednocześnie zapewnia efektywną obsługę łączności wewnętrznej pojazdu. Ponadto integruje on wiele usług (w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i działania wojsk) oraz urządzenia sieciowe, a także wszystkie dostępne na pokładzie środki łączności, media transmisyjne, sensory, efektory i urządzenia końcowe;
Komputerowy Terminal Taktyczny T12”, który jest – zwłaszcza z uwagi na swoje parametry – jednym z najnowocześniejszych i najodporniejszych w świecie militarnym mobilnym (przewoźnym i/lub przenośnym) komputerem taktycznym, dedykowanym dla użytkowników końcowych BMS JAŚMIN, w tym do obsługi oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN. To rozwiązanie, podobnie jak wszystkie omawiane w niniejszym materiale komponenty tego systemu, jest pierwszym i jedynym tego typu w Polsce, i nie wykluczone, że nie ma sobie równych w świecie;
Terminale VIS, które przeznaczone są dla członków załogi i umożliwiają im nowoczesną realizację komunikacji pokładowej. Ich innowacyjna konstrukcja (łącząca w sobie funkcje i zalety urządzenia typu PDA oraz smartfon) umożliwia także pracę na zewnątrz pojazdu poprzez sieć bezprzewodową WiFi lub integrację z radiostacją osobistą. W razie potrzeby zapewniają one również możliwość obsługi dedykowanego dla tego typu terminala oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Bardzo ważną, innowacyjną i unikalną zaletą BMS JAŚMIN są jego szerokie zdolności integracyjne z innymi systemami. Dzięki zaimplementowanej szerokiej gamie standardów interoperacyjności, umożliwia on integrację, wsparcie oraz współpracę z wieloma krajowymi i sojuszniczymi systemami: dowodzenia, rozpoznania (dozorowania), obrony przeciwlotniczej, kierowania środkami walki, wsparcia ogniowego i symulacyjno-szkoleniowymi.

Rozwiązanie wielokrotnie nagradzane i wyróżniane

System BMS JAŚMIN, w tym jego komponenty sprzętowe i programowe, również jako jedyny był już 11-krotnie nagradzany i wyróżniany, głównie podczas licznych przedsięwzięć targowych, wystawowych i konkursowych:
w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP;
w ramach kolejnych edycji MSPO: nagrodą Prezydenta RP oraz 5 Defenderami;
3 nagrodami otrzymanymi podczas wystaw AIR FAIR;
Symbolem Innowacji 2015, jako istotny komponent całej wspomnianej platformy JAŚMIN, określanej zasłużenie również mianem systemu systemów, który jest także jedynym w Polsce i wyjątkowym w świecie tak dużym zbiorem zunifikowanych i wysokospecjalistycznych rozwiązań z zakresu wojskowego IT.

Podsumowanie

BMS JAŚMIN jest gotowym, bezkonkurencyjnym rozwiązaniem od wielu lat dostępnym w bardzo spójnej i na dodatek kompleksowej ofercie TELDATu. Cieszy się ona uznaniem i realnym zainteresowaniem wielu armii. Zatem czy nie warto rozważyć, aby Polacy jako pierwsi mogli skorzystać z tego w 100% swojego BMS’a?

BMS JAŚMIN – najnowszej generacji kompleksowy i sieciocentryczny System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, m.in. nowocześnie wspierający oraz automatyzujący procesy dowodzenia i istotnie wspomagający działanie wojsk. Jest to pierwszy i jedyny tego typu polski produkt klasy C4ISR, który już od wielu lat jest: gotowy do globalnego wykorzystania przez wojsko oraz stale rozwijany o najnowsze technologie i międzynarodowe standardy. Jego pierwszorzędną cechą jest zdolność do szybkiej oraz łatwej integracji i/lub rozbudowy o systemy tej klasy wyższego i niższego szczebla, bo wywodzi się z zunifikowanej rodziny specjalistycznych wyrobów z zakresu wojskowego IT wchodzących w skład Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, które w dużej ilości są z powodzeniem już eksploatowane w SZ RP. Na opracowanie, zwłaszcza przez narodowy przemysł, tak kompleksowych, nowoczesnych, uniwersalnych oraz wzajemnie spójnych (sprzętowo i programowo) rozwiązań usilnie od lat czekają nawet niektóre czołowe armie świata i wg śmiałych planów mogą je otrzymać dopiero za kilka lat.
mgr inż. Adam Dynasiński, rzecznik prasowy TELDAT

Źródło: TELDAT
Zdjęcie: Teldat