Bliższa współpraca PAŻP i UkSATSE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise) podpisały 21 lutego br. porozumienie w sprawie wymiany danych radarowych między systemami zarządzania ruchem lotniczym obydwu państw.

Z polskiej strony porozumienie podpisał Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, ze strony ukraińskiej dyrektor UkSATSE Dmytro Babeichuk.

W ramach umowy, UkSATSE udostępni PAŻP dane z radarów pierwotnego i wtórnego Mode S (ATCR-33S/SIR-S) zlokalizowanych we Lwowie, natomiast Agencja udostępni UkSATSE dane z radaru wtórnego w Rzeszowie, a w przyszłości z nowego radaru Mode S w tym rejonie, którego zakup jest obecnie realizowany.

To porozumienie jest ważne nie tylko jako element dobrej i rozwijającej się współpracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z ukraińską UkSATSE, ale przede wszystkim ze względu na umożliwienie poprawy jakości informacji o sytuacji powietrznej. Kolejne źródło radarowe w południowo-wschodnim rejonie Polski wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zapewnienia usługi dozorowania w tym rejonie. To umowa korzystna zarówno dla polskich jak i ukraińskich służb ruchu lotniczego – powiedział Janusz Niedziela, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Szefowie obu agencji podkreślili, że sąsiedztwo i strategiczne położenie Polski i Ukrainy dają duże możliwości na wykorzystanie doświadczeń polskiego i europejskich ANSP (dostawców służb żeglugi powietrznej), zapewniając tym samym wzajemny rozwój poprzez zacieśnianie współpracy organizacyjnej i operacyjnej.

Intencją PAŻP jest wspieranie ukraińskiej agencji przy procesach unifikacji opartej na idei Single European Sky.

Umowa definiuje warunki wymiany danych, zasady przepływu informacji pomiędzy obydwoma organizacjami, a także oczekiwane parametry jakościowe danych i metody ich weryfikacji.

Przewidywany termin operacyjnego wykorzystania danych radarowych to maj 2017 roku.

Źródło / Autor: PAŻP
Zdjęcie: PAŻP