Dalsze prace nad satelitą Merlin

Airbus Defence and Space, druga co do wielkości na świecie spółka z branży kosmicznej, podpisała dziś z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) umowę na przeprowadzenie prac rozwojowych i budowę wszystkich komponentów należących do niemieckiego wkładu w budowę niemiecko-francuskiego satelity obserwacji Ziemi MERLIN.

Niemiecka Agencja Kosmiczna oraz francuska agencja kosmiczna Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) podjęły w imieniu rządów Francji i Niemiec wspólnie prace nad realizacją tej trudnej misji. Podejmując się tej misji, dwa największe europejskie kraje zajmujące się eksploracją kosmosu postanowiły tym samym dążyć do lepszego rozpoznania mechanizmów wywierających wpływ na kształtowanie się klimatu Ziemi.

Jako główny wykonawca branżowy po stronie niemieckiej, Airbus w Ottobrunn pod Monachium otrzymał zamówienie DLR na opracowanie ładunku użytecznego i segmentu kontroli naziemnej ładunku użytecznego. Jako główny wykonawca branżowy dla CNES, Airbus w Tuluzie odpowiada za realizację całości systemu, platformy dla satelity oraz integracji instrumentu.

Począwszy od 2021 roku MERLIN (MEthane Remote sensing LIdar missioN) będzie stosować instrument LIDAR (Light Detecting and Ranging) służący do monitorowania zawartości metanu w atmosferze ziemskiej na wysokości ok. 500 km, a ponadto umożliwi wykonanie pierwszej w dziejach globalnej mapy stężenia tego istotnego dla występowania efektu cieplarnianego gazu.

Wysoce precyzyjny globalny pomiar oraz odwzorowanie stężenia metanu w atmosferze jest możliwe tylko z kosmosu, gdyż wymaga stałej obserwacji dużych powierzchni. Obserwacja najważniejszych obszarów, jak tropikalne mokradła, lasy deszczowe i region subarktyczny, są bardzo trudne bez udziału satelitów.

Dotychczas stężenie metanu w atmosferze mierzono z satelitów obserwacji Ziemi wykorzystujących jedynie instrumenty „pasywne”. Instrumenty te wykorzystują światło słoneczne rozproszone po powierzchni Ziemi w celu ustalenia zawartości gazów śladowych (jak metan) w atmosferze. Ich działanie zależne jest od światła dziennego i przynoszą optymalne rezultaty tylko przy bezchmurnym niebie.

Misja MERLIN będzie pierwszą misją wykorzystującą „aktywny” instrument LIDAR opracowany w Niemczech. Instrument ten wyposażony jest w mocowane na pokładzie źródło światła (laser) i jest w stanie tym samym dokonywać pomiaru nocą, nawet przez cieńsze rodzaje chmur typu cirrus. Instrument emituje dwa krótkie impulsy świetlne o dwóch nieznacznie różnych długościach fali. Ponieważ jedna z długości jest pochłaniana przez metan, a druga nie, różnicę pomiędzy dwoma wstecznie rozproszonymi sygnałami można zmierzyć i tym samym z niespotykaną wcześniej precyzją ustalić stężenie metanu.

Z zastosowaniem danych o prędkościach i kierunkach wiatrów naukowcy na całym świecie mogą w stanie przekształcić te wartości w globalne mapy przepływu metanu i ustalić faktyczne skutki występowania metanu w danym regionie. Lepsze poznanie globalnego cyklu przepływu metanu jest pilnie potrzebne, by pomóc w sposób niezawodny przewidywać zmiany klimatu i skuteczniej wdrażać działania służące jego ochronie.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space