Airbus zapewnia komunikację satelitarną na potrzeby francuskiej administracji

Airbus Defence and Space otrzymał kontrakt na dostawę systemów komunikacji satelitarnej od UGAP, francuskiej agencji zamówień publicznych. Czteroletnia umowa obejmuje dostawy sprzętu oraz usług stacjonarnej i mobilnej komunikacji satelitarnej w pasmach częstotliwości Ku i Ka.

UGAP to instytucja publiczna i jedyna francuska agencja zamówień publicznych, która obsługuje głównie rząd, samorządy i szpitale. Kontrakt przewiduje, że wszystkie publiczne służby techniczne będą używały prostego formularza zamówienia na sprzęt i usługi komunikacji satelitarnej na całym terytorium Francji.

Do użytkowników stacjonarnych i mobilnych (instalowanych w pojazdach, przyczepach lub kontenerach) stacji satelitarnych Airbus Defence and Space należy m.in. Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Cywilnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, brygady strażackie i ratunkowe, a także około czterdziestu francuskich departamentów.

Komunikacja satelitarna umożliwia transmisję głosu i danych w obszarach poza zasięgiem sieci komórkowych albo w sytuacjach, w których sieci te ulegną awarii wskutek katastrofy naturalnej lub będą mocno obciążone wskutek takich zdarzeń, jak ataki terrorystyczne lub międzynarodowe zawody sportowe.

Specjalistyczna wiedza Airbus Defence and Space w dziedzinie komunikacji satelitarnej przynosi korzyści użytkownikom wojskowym i rządowym. Firma nie tylko oferuje łączność we wszystkich pasmach częstotliwości (L, C, Ku, Ka, X i UHF), ale również zapewnia wojskową komunikację satelitarną najbardziej zaawansowanym technologicznie armiom świata, m.in. siłom zbrojnym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych i NATO.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space