Finał IV edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów

Porty Lotnicze wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu wybrały zwycięzców Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, których celem było wyłonienie rozwiązań dla Lotniska Chopina w Warszawie. Najciekawsze propozycje przedstawiły firmy: Bilander Group, GIS-Expert, Revolvent oraz Emtel System.

Do IV edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów wpłynęło 66 zgłoszeń. W finale znalazło się 15 najciekawszych rozwiązań, które najlepiej odpowiadały na oczekiwania określone przez Porty Lotnicze. Wśród nich pojawiły się m.in. propozycje alternatywnych źródeł energii, inteligentnego systemu sterowania oświetleniem czy modelu prognozowania przepływu pasażerów.

– Identyfikując wyzwania, a następnie oceniając zgłoszenia konkursowe wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę uczestnikom. Lotnisko Chopina na co dzień korzysta z renomowanych i często wiodących na świecie rozwiązań technologicznych. Dlatego wszystkim firmom, które podjęły to wyzwanie, należą się wielkie wyrazy uznania – powiedział Michał Nowotny, zastępca naczelnego dyrektora Portów Lotniczych. – Dzięki udziałowi w projekcie i pozyskiwaniu innowacyjnych rozwiązań staramy się jak najlepiej zaspokajać potrzeby pasażerów i przewoźników lotniczych, jednocześnie utrzymując koszty na jak najniższym poziomie. Cieszymy się również z możliwości uczestniczenia we współrealizowanym przez ARP S.A. procesie budowy innowacyjnej gospodarki i rozwoju polskiego przemysłu, w tym sektora MŚP – dodał Michał Nowotny.

Podczas gali finałowej Warsztatów przedstawiciele zakwalifikowanych firm mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów w trakcie kilkuminutowych prezentacji i godzinnej sesji rozmów indywidualnych ze specjalistami z Portów Lotniczych. Następnie Kapituła złożona z przedstawicieli Portów Lotniczych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu wybrała trójkę laureatów, którzy uzyskali możliwość złożenia oferty handlowej dotyczącej pilotażu lub komercyjnego wdrożenia swojego rozwiązania.

Firma Bilander Group opracowała system do obsługi SAIDI / SAFI przygotowany w oparciu o platformę, która pozwala na przetwarzanie dużych zbiorów danych w oparciu o technologie hurtowni danych. Dane np. ze wszystkich sieci elektrycznych gromadzone są w jednym miejscu i przetwarzane w trybie dziennym. Platforma pozwala na monitorowanie procesów w różnych systemach – od momentu zainicjowania zadania do czasu jego zakończenia. Narzędzie przygotowuje raporty, ale pozwala też na usprawnienie procesu budżetowania i prognozowania.

Pomysł zaproponowany przez firmę GIS-Ekspert eliminuje rozproszenie informacji przestrzennej, z którym na co dzień borykają się pracownicy lotniska. Przygotowanie i zarządzanie różnego rodzaju umowami, dotyczącymi np. najmu powierzchni wymaga pełnej i kompleksowej informacji o infrastrukturze portu. Dotychczas wszelkie potrzebne dokumenty – w tym mapy i plany pomieszczeń – gromadzone były w różnych miejscach, co zdecydowanie wydłużało czas dotarcia do potrzebnych informacji i w konsekwencji czas, potrzebny na obsługę klienta. Rozwiązanie GIS-Ekspert pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji przestrzennej w jednym miejscu.

Firma Revolvent została doceniona za rozwiązanie oparte na technologii Pivent pozwalające na kreowanie silnego strumienia świeżego powietrza o cyklicznie zmieniającym się kierunku („do” i „z” pomieszczenia), bez konieczności podgrzewania go. „Oddychający” system wentylacji umożliwia zastosowanie pasywnych wymienników ciepła, które można umieścić w niekontrolowanym dotychczas strumieniu powietrza (napowietrzanie)..

Jury warsztatów postanowiło też przyznać specjalne wyróżnienie dla Emtel System za pomysł dotyczący gromadzenia i przetwarzania informacji ważnych i krytycznych ze wszystkich baz danych, czujników i urządzeń mobilnych znajdujących się na lotnisku.

– Duże zainteresowanie obecną edycją pokazuje, że na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania. Dzięki warsztatom firmy nie muszą prowadzić kosztownych działów zorientowanych na badania i rozwój, wystarczy, że zdefiniują swoje potrzeby i o tym poinformują. W ten sposób małe i średnie firmy mają szansę na współpracę z dużymi kontrahentami, zyskuje na tym polska gospodarka, bo oszczędzamy czas, a jednocześnie wspieramy sektor MŚP – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP (Grupa PFR).

Warsztaty skierowane są do startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły one zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu. Finaliści i zwycięzcy każdej edycji warsztatów mogą skorzystać ze specjalnej oferty ARP promującej ich technologie na platformie. Natomiast współorganizujący warsztaty przedsiębiorca ma możliwość nawiązania z nimi współpracy i wdrożenia zgłoszonych rozwiązań w ramach swojej działalności.

Źródło / Autor / Zdjęcie: ARP / Lotnisko Chopina