Wysokie loty krakowskiego lotniska

Z krakowskiego lotniska skorzystało niemal 5 mln pasażerów w 2016 r., w grudniu obsłużono o ponad ¼ więcej pasażerów niż w ostatnim miesiącu 2015.

Ostatni miesiąc ubiegłego roku zakończył się najwyższym wzrostem ruchu pasażerskiego w 2016 roku – obsłużono o 26% więcej pasażerów niż w grudniu 2015 r. Łącznie w ubiegłym miesiącu z Kraków Airport skorzystało 386 651 pasażerów (+26%). Wzrost zanotowano także w liczbie operacji lotniczych, których wykonano 3 254 (+25%).

Łącznie w ubiegłym roku z Kraków Airport skorzystało o ponad 760 tysięcy pasażerów więcej niż w roku 2015. W 2016 roku obsłużono 4 983 645 pasażerów (+18% w stosunku do poprzedniego roku). Zanotowano także 15% wzrost liczby operacji lotniczych, których wykonano 41 902.

Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport powiedział:

– Dzięki współpracy z przewoźnikami, w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym, liczba połączeń z krakowskiego lotniska wzrosła o 13, a na 10 kierunkach wzrosła częstotliwość oferowanych lotów – przekłada się to na statystyki dwóch ostatnich miesięcy. Kończymy prace nad letnią siatką połączeń, tak aby pasażerowie latający z krakowskiego lotniska mieli jak najszerszy wybór tras.

– Wzrost ruchu pasażerskiego w ubiegłym roku na krakowskim lotnisku odzwierciedla zapotrzebowanie regionu na transport lotniczy. Rozbudowując siatkę zarówno o połączenia bezpośrednie, jak i połączenia z największymi europejskimi hubami wychodzimy naprzeciw stawianym przed lotniskiem oczekiwaniom.

Na rynek lotniczy w tym roku będą miały wpływ m.in. sytuacja geopolityczna i wzrost cen paliwa, stąd prognozy krakowskiego lotniska zakładają od 4 do 6 % wzrostu ruchu pasażerskiego w 2017 r.

Źródło / Autor: Lotnisko Kraków
Zdjęcie: Lotnisko Kraków