PAŻP: FABEC i Baltic FAB zacieśniają współpracę

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (członek Baltic FAB) i nasz niemiecki partner – DFS (członek FABEC) zacieśniają współpracę. Wprowadziliśmy wspólnie nową strukturę tzw. direct routes, które mają ułatwić połączenia z lotniskami na terenie Niemiec oraz przyśpieszyć wprowadzenie koncepcji Free Route Airspace między FABEC a Baltic FAB. Dzięki temu wzrośnie pojemność przestrzeni oraz poprawi się płynność ruchu lotniczego.

Dziewięć nowych „directów” połączy w górnej przestrzeni ruch lotniczy znad Morza Bałtyckiego w kierunku zachodnich Niemiec. Nowe DCT są dostępne przez całą dobę. Skrócenie dotychczasowych tras pozwoli przewoźnikom na zaoszczędzenie paliwa, a w konsekwencji zmniejszy emisje CO2.

DFS i PAŻP opracowały także nowe punkty przekazania kontroli na granicy FIR-ów. Porozumienie zakłada, że loty przybywające do Berlina we wschodu i podchodzące od południa będą teraz podchodziły od północy. Dzięki temu, starty z Berlina będą mogły wcześniej wykonać zakręt w kierunku wschodnim.

Oba te rozwiązania pozwolą zmniejszyć pozom komplikacji ruchu w tym sektorze, wynikający z krzyżujących się poziomych strumieni oraz ruchu w płaszczyźnie pionowej w pobliżu Berlina i obszaru na granicy polsko-niemieckiej. Współpraca PAŻP i DFS przyniesie wymierne korzyści dla FABEC i BALTIC FAB w postaci skrócenia czasu dolotów i odlotów z Berlina.

Źródło / Autor: PAŻP
Grafika: PAŻP