Airbus i AGI podpisały list intencyjny w sprawie połączonego systemu lądowania na pokładach okrętów