DGRSZ: Śmigłowce wspomagają niszczenie zatorów lodowych

W dniach 28.11-02.12.2016 roku na bazie 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego prowadzone jest szkolenie załóg statków powietrznych i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie niszczenia zatorów lodowych na rzekach z wykorzystaniem materiału wybuchowego wykładanego ze śmigłowców.
zdjęcie – Smigłowce wspomagają niszczenie zatorów lodowych

W ramach ww. szkolenia w dniu 01.12.2016r. zostaną przeprowadzone zajęcia na temat:

„Przygotowanie i rozmieszczanie
ćwiczebnych ładunków materiału wybuchowego
na zatorze lodowym
z wykorzystaniem śmigłowców”.

Miejsce przeprowadzenia zajęć – przykoszarowy ośrodek szkolenia ŁOJEWO.

Wyjazd mediów do rejonu szkolenia w m. ŁOJEWO
z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego ul. Dworcowa 56:
− 01.12.2016 r. godzina 11.00.

Redakcje zainteresowane udziałem w ww. przedsięwzięciach prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem 885 210 262 lub za pośrednictwem poczty e-mail: s.ludwiczak@ron.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do środy (30 listopada) do godz. 15:00.