Nowy cennik opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina

Z początkiem zimowego sezonu rozkładowego na Lotnisku Chopina wchodzi w życie nowy cennik opłat lotniskowych. Zmiany mają promować rozwój ruchu lotniczego w warszawskim porcie, przede wszystkim ruchu tranzytowego.

Największa zmiana w cenniku dotyczy opłat za obsługę pasażerów na Lotnisku Chopina. Dotychczas obowiązująca „Taryfa opłat lotniskowych” przewidywała stawkę 60 zł za każdego od[prawionego pasażera. Za pasażerów transferowych, którzy przesiadają się w Warszawie na podstawie jednego biletu, linie lotnicze mogły wnioskować o zniżkę w wysokości 50 proc. od tej podstawowej opłaty. Nowy cennik zamienia zniżkę procentową na kwotową w wysokości 50 zł i likwiduje konieczność składania wniosków. Oznacza to, że lotnisko automatycznie będzie ją naliczać przewoźnikom za każdego przesiadającego się pasażera.

W cenniku pozostaną zniżki za otwieranie nowych połączeń: przez pięć lat w opłacie za lądowanie i przez trzy lata zniżka w opłacie pasażerskiej (30 proc. dla tras europejskich i 60 proc. dla pozaeuropejskich). Podstawowa opłata za lądowanie pozostaje na niezmienionym poziomie. W górę pójdzie – jako jedyna – opłata za postój samolotu na lotnisku, której wysokość zależy od masy samolotu i czasu parkowania na płycie.

– Celem wprowadzanych zmian jest ściślejsze dostosowanie taryfy opłat lotniskowych do strategii rozwoju Lotniska Chopina. Chcemy promować silny i stabilny rozwój ruchu lotniczego, otwieranie nowych tras wzbogacających siatkę połączeń lotniska, a przede wszystkim ruch tranzytowy, bez którego istnienie niektórych połączeń nie miałoby racji bytu. Chcemy, aby Lotnisko Chopina było w perspektywie najbliższych lat najważniejszym węzłem przesiadkowym (tzw. hubem) w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo uporządkowany został częściowo system zniżek, wprowadzamy elementy motywujące do spłaszczenia sezonowości ruchu lotniczego. Eliminujemy również, poprzez modyfikację systemu zniżek, nadmierne preferencje dla przewoźników uruchamiających połączenia na istniejących trasach w stosunku do przewoźników, którzy na tych trasach operowali dotychczas – wyjaśnia Grzegorz Michorek, zastępca dyrektora Biura Handlowego Lotniska Chopina.

Taryfę zaakceptował Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Regulator zdecydował, że jest ona zgodna z regulacjami UE, polskim prawem lotniczym i rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie opłat lotniskowych, które musza być proporcjonalne do kosztów ponoszonych przez zarządzającego portu.

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina