Pod naszym patronatem: M. Franz, „Burza nad morzem śródziemnym”