Europejski certyfikat dla EPKK

lotnisko krakow

Krakowskie lotnisko jako pierwsze z czołowych polskich portów lotniczych z sukcesem zakończyło proces konwersji certyfikatu lotniska użytku publicznego. 16 maja 2016 r. Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wręczył Radosławowi Włoszkowi, p.o. prezesa Zarządu Kraków Airport Europejski Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest dokumentem, który potwierdza spełnienie wymagań oraz zdolność zarządzającego lotniskiem do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej.
Wejście w życie przepisów unijnych Rozporządzenia (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dla lotnisk oraz z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 wprowadziło nowy, jednolity w Unii Europejskiej system certyfikacji. Obowiązujące przepisy implementują m.in. najnowsze standardy i najlepsze praktyki Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a przy tym umożliwiają dostosowywanie zasobów, procedur i inwestycji w infrastrukturę do rzeczywistych potrzeb portu lotniczego, wynikających z wielkości obsługiwanego ruchu lotniczego i jego charakteru. Posiadanie przez lotnisko certyfikatu zwiększa jego wiarygodność dla linii lotniczych.
W grudniu 2015 r. na krakowskim lotnisku rozpoczął się proces konwersji certyfikatu na zgodny z wymaganiami UE. Konwersję certyfikatu poprzedziły wielomiesięczne prace związane z opracowaniem  nowych procedur zarządzania. Opracowany został nowy System Zarządzania Bezpieczeństwem, obejmujący: politykę bezpieczeństwa, procesy identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, programy łagodzenia ryzyka, zarządzanie zmianą oraz monitorowanie. Istotnym elementem było także precyzyjne określenie odpowiedzialności za poszczególne obszary oraz kwalifikacje personelu – na działalność lotniska składa się praca ponad 100 odrębnych podmiotów współdziałających w zakresie bezpieczeństwa.

 „Proces uzyskania Europejskiego Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego to niewątpliwy sukces, możliwy do osiągnięcia dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników krakowskiego lotniska – powiedział Radosław Włoszek, p.o. Prezesa Zarządu Kraków Airport. „Europejski certyfikat to dla nas zobowiązanie – mamy świadomość kolejnych wyzwań, które stoją przed lotniskiem” – dodał Radosław Włoszek, p.o. Prezesa Zarządu Kraków Airport.

W poniedziałek, 16 maja 2016 r. Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, uroczyście wręczył Europejski Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego Radosławowi Włoszkowi, p.o. Prezesa Zarządu Kraków Airport. Symbolicznie zakończył się wielomiesięczny proces, którego efektem jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego przez Zarządzającego krakowskim lotniskiem.

Źródło / Autor: Lotnisko Kraków