Xenon 4 GEO – Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy (LUSP)

Xenon 4 GEO

Xenon 4 GEO to niewielki wiatrakowiec przewidziany jako maszyna pomiarowa i oferowany przez firmę Celier AVIATION.

Maszyna bazuje na konstrukcji wiatrakowca o MTOW 560 kg. Xenon 4 GEO wyposażony jest aktywny sensor w postaci skanera laserowego oraz kamerę fotogrametryczną z systemem INS/GNSS, wspomaganym segmentem naziemnym tj. mobilną stacją referencyjną i mobilnym systemem pozyskiwania informacji meteorologicznych. Sam wiatrakowiec posiada kabinę wykonaną z materiałów kompozytowych w technologii  monocoque.

Producent przewiduje aparat Xenon 4 GEO do pozyskiwania trójwymiarowej, gęstej chmury punktów o znanych współrzędnych X,Y i Z oraz wysokorozdzielczych barwnych zdjęć co po odpowiednim przetworzeniu pozwala tworzyć Numeryczne Modele Terenu oraz Numeryczne Modele Pokrycia Terenu oraz ortofotomapy.

Główne zalety jakim cechuje się Xenon 4 GEO:

 • wysoka precyzja
 • wysoka prędkość skanowania wynosząca 200 linii/sec
 • częstotliwość impulsów do 380 kHz
 • wąska wiązka lasera
 • możliwość rejestracji wielokrotnego odicia wiązki – nielimitowana liczba ech pojedynczej wiązki
 • kompaktowy i lekki
 • szybki i precyzyjny pomiar dużych obiektów
 • wysoka dokładność (porównywalna z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi)
 • możliwość skanowania w miejscach trudno dostępnych oraz w zakładach przemysłowych, gdzie niewskazana lub niemożliwa jest przerwa technologiczna
 • łatwy dostęp do danych pomiarowych
 • pomiar niezależny od oświetlenia
 • automatyzacja procesu obliczeniowego (automatyczne wyrównanie, generowanie przekrojów i modeli 3D)

Lotniczy skaning laserowy dostępny dzięki Xenon 4 GEO wykorzystany może być w:

DROGOWNICTWIE

• inwentaryzacja dróg

• pomiary skrajni jezdni

• pomiary odkształceń i przemieszczeń wiaduktów i mostów

• pozyskiwanie modeli 3D do celów sporządzania map akustycznych

• sporządzanie map do celów projektowych oraz map powykonawczych

• ocena stanu technicznego nawierzchni

• inwentaryzacja kolizji i wypadków drogowych

• wykrywanie i pomiar elementów konstrukcyjnych

• wykrywanie i analiza obiektów związanych z organizacją ruchu

PRZEMYŚLE 

• pomiary odkształceń i przemieszczeń

• tworzenie wiernych modeli 3D rurociągów, instalacji ciepłowniczych

• monitoring obiektów

• inwentaryzacje instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych

• obliczanie objętości mas ziemnych

ARCHITEKTURZE 

• precyzyjne odwzorowania obiektów

• sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji budynków

• analiza konstrukcji budynków

• modele 3D, wizualizacje

• ortofotoplany

KOLEJNICTWIE

• pomiary tuneli i skrajni kolejowych

• badanie kolizji

• inwentaryzacja infrastruktury kolejowej

• pomiary geometrii torów

GÓRNICTWIE

• sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji elementów infrastruktury górniczej

• optymalizacja transportu urobku i logistyki

Podstawowe dane Xenon 4 GEO:

 • masa na pusto: poniżej 300 kg
 • maksymalna masa startowa: 560 kg
 • prędkość maksymalna: 195 km/h
 • prędkość przelotowa: 160 km/h
 • prędkość wznoszenia: 1200 stóp na minute
 • rozbieg: 50-60 m
 • dobieg: 0-5 m
 • pułap: 18000 stóp
 • zapas paliwa: 84 l
 • zasięg: 640 km

Źródło: Celier AVIATION

Zdjęcie: Celier AVIATION