Przez ciernie do gwiazd – program konferencji

zaproszenie

Godz. 9.00

 1. Powitanie – Andrzej Ziemiński, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

 2. Od organizatora – ppłk Włodzimierz Pigoń (CSSP)

 3. Od organizatora – Robert Gretzyngier (FHL)

Godz. 9.15

 1. Łukasz Łydżba (Poznań), Szkolenie lotnicze w Ławicy w latach 1919-1920.

Godz. 9.35

 1. dr Ireneusz Materniak (Poznań), Szkolenie i kształcenie podoficerów małoletnich lotnictwa w II Rzeczypospolitej.

Godz. 9. 55

 1. dr Mariusz Konarski (Gdańsk), Szkolenie lotnicze absolwentów Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w II Rzeczypospolitej.

Godz. 10.15

 1. dr Krzysztof Kubala (Warszawa), Jeden z przedwojennych fragmentów życia Bohdana Arcta.

Godz. 10.35

 1. przerwa kawowa

Godz. 10.50

 1. dr Grzegorz Śliżewski (Koszalin), Szkoła Orląt od wewnątrz. Kurs 1936-1938 (XI promocja) Szkoły Podchorążych Lotnictwa na podstawie rozkazów dziennych Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa (Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1) w Dęblinie.

Godz. 11.10

 1. Grzegorz Sojda (Wrocław), O emanację wartości lotnika, czyli o morale lotników II RP słów kilka.

Godz. 11.30

 1. dr Maciej Bakun (Gdańsk), Gdańska szkoła pilotów Luftwaffe.

Godz. 11.50

 1. Wojciech Zmyślony (Wrocław), Szkolenie operacyjne lotników polskich w krajach śródziemnomorskich 1941-1945.

Godz. 12.10

 1. przerwa kawowa

Godz. 12.25

 1. Grzegorz Korcz (Gdańsk), Historia 18 (Polish) Operational Training Unit w Bramcote.

Godz. 12.45

 1. dr Michał Andrachiewicz (Poznań), System szkolenia personelu latającego  po drugiej wojnie światowej i zmiany w czasach dowódcy, głównego inspektora lotnictwa, Jan Freya-Bieleckiego (1956-1963).

Godz. 13.05

 1. dr Mariusz Niestrawski (Poznań), Klasa agrolotnicza w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Karolewie (1975-1983).

Godz. 13.25

 1. Przerwa obiadowa

Godz. 14.30

 1. Remigiusz Gadacz (Grudziądz), 40 mil od Derny – wspomnienie o szkole pilotów w Libii.

Godz. 14.50

 1. dr Grzegorz Trzeciak (Poznań), Szkolenie personelu lotnictwa bezzałogowego w latach 2008-2010.

Godz. 15.10

 1. Wojtek Matusiak (Warszawa), Przez… (co?) do gwiazd – rzecz o lotniczych mottach.

Godz. 15.30

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat i zakończenie konferencji.