ILOT: Honorowe wyróżnienie dla Wojciecha Potkańskiego

Wojciech-Potkanski

25 kwietnia 2016 roku radni sejmiku województwa podkarpackiego podjęli uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Potkańskiemu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Wojciech Potkański był w latach 1971-1995 pracownikiem OBR, następnie WSK Mielec odpowiedzialnym za analizy aerodynamiczne, wytrzymałościowe i flatterowe, projektowane w tym czasie w Mielcu samolotów (między innymi M-15 Belphegor, M-18 Dromader, M-26 Iskierka, I-22 Iryda, M-28 Skytruck). W latach 1981-1995 był pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej. Prowadził wykłady i ćwiczenia z aeroelastyczności i mechaniki lotu na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

W latach 1999/2000 był jednym z głównych negocjatorów umowy o współpracy z firmą General Electric w zakresie projektowania i badań silników lotniczych zakończonych podpisaniem w dniu 17 kwietnia 2000 r. porozumienia o współpracy obowiązującego do 2025 r. Czynnie uczestniczył w procesie tworzenia i integracji zespołów badawczych EDC w Instytucie Lotnictwa.

Dr inż. Wojciech Potkański uczestniczył od 2004 r. we wdrażaniu i realizacji w Instytucie Lotnictwa programu offsetowego związanego z zakupem samolotów F-16 i CASA-295. Efektem tej działalności jest szybki rozwój laboratoriów badań materiałów i konstrukcji. Programy offsetowe były punktem startowym do wejścia Instytutu Lotnictwa na krajowy (WSK Rzeszów, PZL Mielec) i globalny rynek zaawansowanych usług badawczych w tym zakresie.

Dr inż. Wojciech Potkański aktywnie działa w Panelu Technologii Pojazdów Stosowanych AVT w Organizacji Badań i Technologii STO NATO jako jeden z trzech przedstawicieli Polski powołanych przez MON. Od 1 lipca 2015 r. Wojciech Potkański zatrudniony jest w Instytucie Lotnictwa na stanowisku Doradcy.

Odznaczony został wieloma odznaczeniami m.in.
• Krzyżem Kawalerskim -2011 r.,
• Złotym Krzyżem Zasługi – 2002 r.,
• Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.,
• Brązowym Krzyżem Zasługi – 1980 r.,
• Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 2006 r.,
• Złotą Honorową Odznaka SIMP – 2006 r.,
• Srebrną Odznaką Honorową NOT – 2010 r.

Źródło / Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT