ROADRUNNER UAV

roadrunner

ROADRUNNER to niewielki aparat bezzałogowy oferowany przez firmę Paramount Group.

Maszyna cechuje się wysokim prędkościami podczas lotu i stąd producent typuje ją m.in. do zadań takich jak:

  • pościg za poruszającymi się celami
  • zdana obserwacja
  • misje zwiadowcze krótkiego zasięgu
  • podnoszenie świadomości wojsk na szczeblu taktycznym
  • dozór infrastruktury
  • zbieranie informacji o miejscach klęsk naturalnych
  • obserwacja imprez sportowych
  • transport niewielkich ładunków
  • dozór wybrzeża
  • operowanie z pokładu okrętów

Do napędu ROADRUNNER UAV służy silnik elektryczny pozwalający na ponad 45 minut lotu. W przypadku silnika spalinowego czas lotu wynosi ponad 2 godziny. Masa aparatu wynosi mniej niż 15 kg. Podczas używania silnika spalinowego promień operacyjny wynosi do 40 kilometrów (line of sight). Naziemna stacja kontroli używana wraz z ROADRUNNER UAV jest kompatybilna z innymi aparatami klasy mini producenta. Gotowość do operowania maszyna osiąga po mniej niż 10 minutach od dotarcia na miejsce startu.

Automatyczny start następuje przy pomocy katapulty. Następnie ROADRUNNER porusza się po wcześniej zaplanowanej trasie. Po dotarciu do konkretnego punktu istnieje możliwość jego patrolowania – może dziać się to w trybie automatycznym lub poprzez komendę operatora. W trakcie misji możliwe jest wprowadzanie zmian do planu lotu.

Automatyczny powrót może odbyć się do miejsca startu lub do punktu wskazanego przez operatora. Automatyczne lądowanie odbywa się na brzuchu maszyny.

W trybie video aparat przekazuje obraz w czasie rzeczywistym z podaniem koordynatów centrum obrazy. Możliwe jest nagrywanie całej misji.

Źródło: Paramount Group

Zdjęcie: Paramount Group