ILOT: Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka

obrona_Andrzej_Iwaniuk

25 kwietnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Iwaniuka pt.: „Optymalizacja parametrów lekkiego samolotu w fazie projektu wstępnego”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Witold Wiśniowski.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Andrzejowi Iwaniukowi oraz o wyróżnienie pracy.

Skład Komisji Doktorskiej:

dr. hab. inż. Zdobysław Goraj – przewodniczący,
dr hab. inż. Roman Domański,
dr hab. inż. Maciej Bossak,
dr hab. inż. Kazimierz Szumański,
dr hab. inż. Cezary Galiński, prof. Instytutu Lotnictwa,
dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski,
dr hab. inż. Piotr Wolański,
dr hab. inż. Andrzej Żyluk – recenzent,
dr hab. inż.Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof.PW – recenzent,
dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. ILot – promotor.

Źródło / Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT