Kategorie
News Polska

31. BLT: Szkolenie strzeleckie na strzelnicy zespołu sportowego

1857

W dniu 19.04.2016 r., w ramach szkolenia uzupełniającego żołnierzy JW 1156, na strzelnicy Zespołu Sportowego, przeprowadzono zajęcia ze szkolenia strzeleckiego dla żołnierzy Sztabu, Logistyki, WPL i Sekcji Wychowawczej.
Organizatorem zajęć był kpt. Wojciech Kostrzewa z Sekcji Szkolenia, pełniący funkcję kierownika strzelania, który odpowiadał za bezpieczny i zgodny z procedurami przebieg zajęć.
Po przeglądzie broni, szczegółowym omówieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i warunków strzelania, żołnierze biorący udział w zajęciach, wykonali strzelanie nr 7 z pistoletu wojskowego, zawarte w „Zbiorze ćwiczeń i strzelań dla żołnierzy JW 1156 na 2016 r.”. Podczas zajęć kierownik strzelania, na bieżąco, przy tarczach, omawiał uzyskane wyniki, wskazując popełniane przez strzelających błędy, w celu ich wyeliminowania w trakcie kolejnego strzelania.
Po podsumowaniu uzyskanych wyników, strzelanie w tym dniu najlepiej wykonali żołnierze Sekcji Wychowawczej i Logistyki.
Zasadnicze cele szkoleniowe przeprowadzonych zajęć zostały osiągnięte, tj. żołnierze mogli praktycznie doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu skutecznego ognia do celu, a dzięki przeprowadzonym zabiegom konserwacyjnym broni po strzelaniu, mogli też doskonalić nabytą wiedzę z zakresu budowy etatowego uzbrojenia.
Kolejne zajęcia strzeleckie dla komórek sztabowo – logistycznych już w maju – rzut granatem bojowym.

Źródło: 31. BLT
Autor: mjr Krzysztof TERZYK
Zdjęcie: st. sierż. Sławomir CHOCZAJ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska