DGRSZ: Rozmowy o obsłudze śmigłowców

finmeccanica pzl

-Oczekujemy propozycji takiego rozwiązania sytuacji remontowych i modernizacyjnych naszych śmigłowców w PZL, aby bez problemu planować i realizować proces szkolenia oraz działalność operacyjną lotnictwa śmigłowcowego.- mówił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański podczas wizyty w zakładach w Świdniku.

Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil Tomasz Drewniak wraz z przedstawicielami jednostek wojskowych użytkujących śmigłowce pozyskane i obsługiwane przez PZL Świdnik. Podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie terminowości i skuteczności wykonywanych prac. Wojskowi podkreślali, że wydłużający się okres obsług powoduje np. nierównomierne wykorzystanie resursu śmigłowców czy utrudnia proces planowania czy wykonywania zadań operacyjnych.

Dyskutowano nad propozycjami wdrożenia rozwiązań w zakresie wsparcia eksploatacji śmigłowców, które przedstawili reprezentanci Finnmeccanica.

-Poprawa w zakresie sprawności naszego sprzętu może się odbyć tylko przy waszym zaangażowaniu. Inaczej nie da się tego zrobić.- podsumował generał Różański.

Źródło / Autor: DGRSZ

Zdjęcie: DGRSZ