Airbus Defence and Space zwiększy możliwości katarskich sił zbrojnych w zakresie dowodzenia i kierowania

Airbus Defence and Space

Airbus Defence and Space otrzymał kontrakt na wyposażenie sił zbrojnych Kataru (QAF) w wielofunkcyjną stację odbioru bezpośredniego (Direct Receiving Station) oraz systemy analizy obrazu.

Infrastruktura ta pozwoli QAF odbierać i przetwarzać dane satelitarne oraz generować dane o wartości dodanej i raporty sytuacyjne na potrzeby operacji wojskowych oraz różnych inicjatyw rządowych. Umowa przewiduje też świadczenie szerokiej gamy usług, w tym zapewnienie kompleksowych szkoleń oraz transferu wiedzy.

QAF otrzyma wszystkie narzędzia i wiedzę niezbędną do pozyskiwania danych satelitarnych i generowania produktów pochodnych, zwłaszcza w dziedzinie analizy obrazu, kartografii i szeregu innych zastosowań. Znacznie zwiększy to możliwości QAF w zakresie dowodzenia i kierowania.

Airbus Defence and Space zawdzięcza ten sukces dużemu doświadczeniu w dziedzinie stacji odbioru bezpośredniego, kartografii oraz systemów i usług do analizy obrazu, a także bogatym zasobom zdjęć satelitarnych.

Intelligence to nowy klaster biznesowy w Airbus Defence and Space, który łączy dwa istniejące działy, Defence Systems i Geo-Intelligence, stwarzając silną synergię na krajowym i międzynarodowym rynku obronności.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space