Kategorie
News Świat

Airbus Defence and Space i Thales stworzą nowe cyfrowe mapy dla francuskich sił zbrojnych

image

Instytut IGN przyznał konsorcjum firm Thales i Airbus Defence and Space tzw. kontrakt GeoMaps, w ramach którego zapewnią one cyfrowe dane geograficzne w różnych skalach, w tym mapy miast, dla baz danych francuskiego ministerstwa obrony. Będą one oparte głównie na zdjęciach wykonanych przez dwa satelity Pléiades, co znacząco zwiększy dokładność otrzymywanych map. Umowa obowiązywać będzie w latach 2016-2021, gwarantując spójną geometrię i formatowanie wszystkich referencyjnych danych geograficznych w celu zoptymalizowania współpracy pomiędzy rozmaitymi systemami i usługami wykorzystywanymi przez francuskie ministerstwo obrony, jak również przez sojuszników i partnerów.

Instytut IGN, w imieniu francuskiej agencji ds. uzbrojenia (DGA), potwierdził tym samym swoje zaufanie do konsorcjum, które powstało ponad 10 lat temu w celu stworzenia systemu TopoBase Défense, aktualnie zastępowanego przez GeoMaps. Jest to jeden z głównych komponentów programu GEODE 4D – czterowymiarowej bazy danych wojskowych (geograficznych, hydrograficznych, oceanograficznych i meteorologicznych), która integruje wszystkie systemy konieczne do zapewnienia francuskim siłom zbrojnym wystarczającej ilości informacji na temat charakteru danego teatru działań wojennych. W przyszłości dane GeoMaps będą zarządzane przez program GEODE 4D i udostępniane wszystkim systemom obrony we wszystkich teatrach działań.

Sztab francuskich sił zbrojnych będzie mógł generować dane o wysokiej wartości dodanej w celu sprostania wyzwaniom stojącym obecnie przed siłami zbrojnymi, które muszą posiadać dostęp do najnowszych wieloskalowych danych geograficznych (od poziomu kraju do poziomu miasta), a także zagwarantować, by dane te zachowały wysoką precyzję i były stale aktualizowane w celu zapewnienia ich dokładności. Konkretne obszary, które mają być objęte mapami, zostaną określone zgodnie z wymaganiami sił zbrojnych.

Konsorcjum Thales i Airbus Defence and Space będzie odpowiadać za cały proces – od analizy potrzeb sztabu francuskich sił zbrojnych aż po kontrolę jakości dostarczonych produktów. Obejmuje to również zarządzanie specyfikacjami i określenie systemu produkcji (procedur, narzędzi, procesów kontrolnych) i opiera się na rozległej sieci małych i średnich przedsiębiorstw w celu zapewnienia pełnej spójności i jednorodności danych.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat