22. BLT: Laur innowacyjności w ochronie informacji niejawnych

laur 22.blt
Podczas uroczystej gali w trakcie „IV Konferencji SAFETY & SECURITY”zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) w Bochni, mieliśmy ogromną przyjemność odebrać: LAUR INNOWACYJNOŚCI W OCHRONIE INFORMACJI  przyznany 9 firmom, w tym dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

„Laur innowacyjności w ochronie informacji” jest wyróżnieniem przyznawanym instytucjom, które wnoszą znaczący wkład dla bezpieczeństwa i innowacyjności informacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i technologicznych.

Nagrodę mieli ogromny zaszczyt odebrać przedstawiciele pionu ochrony informacji niejawnych 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego:

  • Wojciech Filipkowski
  • Jerzy Arendt
  • Krzysztof Kędziora

 

Dziękujemy Prezesowi Zarządów KSOIN i SWBN
Panu płk Tadeuszowi Koczkowskiemu i Wiceprezesowi Zarządu SWBN
Panu gen. Pawłowi Pruszyńskiemu oraz pozostałym organizatorom konferencji za przyznane wyróżnienie oraz jego znakomitą oprawę  podczas wręczenia w trakcie uroczystej gali.

Konferencja Safety & Security zorganizowana po raz IV przez Stowarzyszanie  miała na celu omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych  dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych  i danych osobowych. Podczas konferencji była okazja do wymiany doświadczeń  w zakresie stanu bezpieczeństwa informacyjnego w jednostkach organizacyjnych oraz poznaniu skutecznych, inteligentnych urządzeń  i innowacyjnych narzędzi, mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

 

W imieniu własnym oraz pozostałych przedstawicieli pionu
gratuluję pozostałym Laureatom!!!

Źródło: 22. BLT

Autor: chor. Wojciech Filipkowski

Zdjęcie: 22. BLT