22. BLT: Laur innowacyjności w ochronie informacji niejawnych