ILOT: Posiedzenie Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

KBKiS-PAN_11-marca-2016

11 marca 2016 w Instytucie Lotnictwa odbyła się otwarta sesja plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele sektora kosmicznego w agendach rządowych oraz naukowcy.

Posiedzenie otworzył krótkim przemówieniem dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowskiego, który nawiązywał do prac badawczych prowadzonych przez Centrum Technologii Kosmicznych, jednego z pionów merytorycznych Instytutu.

Następnie odbyło się otwarcie sesji przez przewodniczącego KBKiS PAN, profesora Piotra Wolańskiego.

W części referatowej głos zabrała dyrektor departamentu Ministerstwa Rozwoju – Otylia Stroińska-Trzaskalska, która podsumowała trzy lata obecności Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Następnie, swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Instytutu Lotnictwa. Profesor Piotr Wolański wygłosił referat pt. „Rakiety nośne do wynoszenia małych satelitów Ziemi”. O pracach prowadzonych w Centrum Technologii Kosmicznych opowiedział natomiast jego dyrektor, dr inż. Leszek Loroch.

Na zakończenie, goście zostali zaproszeni na zwiedzanie laboratoriów przez kierownika Zakładu Technologii Kosmicznych, mgr. inż. Wojciecha Florczuka.

Źródło / Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT