ILOT: Posiedzenie Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN