Konkurs na oznakę rozpoznawczą 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego rozstrzygnięty!

1. SLT

W dniu 04 marca br. podczas zebrania żołnierzy Dowództwa 1. SLT zaprezentowano zwycięski projekt oznaki rozpoznawczej 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Zgodnie z „Regulaminem konkursu na opracowanie oznaki rozpoznawczej 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego”, powołana rozkazem Dowódcy 1. SLT komisja, dokonała oceny i wyboru najlepszego spośród nadesłanych projektów na oznakę rozpoznawczą 1. SLT. Do dnia 29.02.2016 r. wpłynęło 12 prac konkursowych.
Po dokładnej analizie wytypowano 3 prace konkursowe, które spełniają określone wymogi oraz znalazły uznanie Komisji. W efekcie przeprowadzonej dyskusji i głosowania dokonano ostatecznego wyboru – autorem najlepszego projektu oznaki rozpoznawczej 1. SLT jest p. Agnieszka Maksimiuk.

Prezentacja zgłoszonych projektów do obejrzenia w Klubie 1. SLT

Źródło / Autor: 1.SLT
Grafika: 1. SLT