Kategorie
News Polska

DGRSZ: Dowódca generalny u lotników morskich

04_aXzAa3p

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przebywał dzisiaj z wizytą w Gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej. Gen. broni Mirosław Różański zapoznał się szczegółowo ze strukturą lotnictwa morskiego, jego zadaniami, wyposażeniem oraz infrastrukturą 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Na lotnisku w Gdyni Babich Dołach gen. broni Mirosława Różańskiego powitał zastępca dowódcy BLMW kmdr pil. Jarosław Czerwonko oraz dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pil. Wiesław Cuper. Dowódca Generalny spotkał się również z załogami śmigłowców Mi-14, W-3, SH-2G i Mi-2 a także załogą patrolowej Bryzy.

Zadaniem Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest prowadzenie specjalistycznych operacji lotniczych nad obszarami morskimi: zwalczanie okrętów podwodnych, rozpoznanie jednostek nawodnych i wskazywanie celów okrętom czy misje poszukiwawczo-ratownicze. Ze względu na wyspecjalizowane wyposażenie statków powietrznych oraz charakter realizowanych zadań, system szkolenia wieloosobowych załóg samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego różni się znacznie od szkolenia w innych jednostkach lotniczych. Specyficzne środowisko działania wymaga również podwyższonej odporności psychofizycznej personelu latającego a także opanowania fachowej wiedzy z wielu dziedzin.

Jednym z przykładów specyfiki działania lotnictwa morskiego są operacje zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Ich efektywne powadzenie w głównej mierze uzależnione jest od wyszkolenia załóg, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń, zarówno w trakcie specjalistycznych kursów jak i ćwiczeń na morzu. Szczególnie istotne są tu umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo–uderzeniowych. Do pełnego wykorzystania ich możliwości niezbędna jest między innymi wiedza z zakresu oceanografii, hydrologii czy hydroakustyki. Dlatego też lotnictwo morskie to jedyna formacja, gdzie misją śmigłowca zwalczania okrętów podwodnych czy samolotu patrolowego dowodzi oficer taktyczny, który na bieżąco monitoruje dane z sensorów systemów poszukiwania lub rozpoznania, a nie pilot zajmujący tradycyjne miejsce dowódcy załogi. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej to również jedyna formacja lotnicza w kraju utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Do szerokiego wachlarza zadań realizowanych przez lotnictwo morskie należy także monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku oraz transport ludzi i sprzętu.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej została sformowana w listopadzie 1994 roku. Obecnie jej dowództwu podlegają dwie jednostki: 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Na ich wyposażeniu znajdują się samoloty Bryza w wersjach patrolowo–rozpoznawczej An-28B1R i An-28B1RM Bis, monitoringu ekologicznego An-28E, transportowej An-28TD, a także śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, pokładowe SH-2G, ratownicze Mi-14PŁ/R i W-3RM Anakonda oraz śmigłowce Mi-2 i Mi-17.

Źródło / Autor: DGRSZ

Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat