Airbus Group ogłasza solidne, zgodne z prognozowanymi wyniki finansowe za 2015 rok

Airbus-group

Grupa Airbus (symbol giełdowy: AIR) ogłosiła solidne wyniki finansowe za 2015 r., osiągając cele w zakresie wszystkich kluczowych wskaźników efektywności, co odzwierciedla dalszą poprawę operacyjną.

„Wyniki za 2015 r. odzwierciedlają nasze solidne podstawy finansowe i operacyjne. Wypełniliśmy nasze zobowiązania i utrzymaliśmy perspektywy na 2016 r. oraz dalsze lata — powiedział Tom Enders, dyrektor generalny Grupy Airbus. — Przychody i zysk EBIT zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem, zapewniając wzrost zysku na akcję przy poprawie przepływów wolnych środków pieniężnych. Rekordowy portfel zamówień wspiera plany zwiększenia produkcji samolotów komercyjnych, a my pracujemy nad poprawieniem wydajności operacyjnej. Postanowiliśmy zwiększyć tempo produkcji A330 do siedmiu samolotów miesięcznie w 2017 r. Odnotowaliśmy też dobrą dynamikę wzrostu w branży obronnej i kosmicznej ze stosunkiem zamówień do sprzedaży (book-to-bill) wynoszącym ponad 1. Do godnych uwagi osiągnięć operacyjnych należało przekroczenie progu rentowności w programie A380, dostarczenie 14 samolotów A350 w pierwszym roku produkcji przemysłowej oraz uzyskanie podwójnego certyfikatu dla A320neo. Pozostajemy skupieni na realizacji programów oraz rozwiązywaniu problemów związanych z przyspieszeniem produkcji A350 i A400M oraz przejściem na A320neo. Zwiększymy zyski inwestorów poprzez proponowaną dywidendę w wysokości 1,30 euro na akcję oraz bieżący program wykupu akcji”.

Wartość nowych zamówień(1) Grupy w 2015 r. wyniosła 159 mld euro (w roku 2014: 166 mld euro), a portfel zamówień(1) na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnął rekordową wartość 1006 mld euro (na koniec roku 2014: 858 mld euro). Airbus uzyskał 1080 zamówień netto na samoloty komercyjne (2014: 1456 zamówień netto), w tym na 136 A330. 1190 zamówień brutto w 2015 r. obejmowałyo trzy A380 dla nowego klienta, ANA. Po anulowaniu rządowego kontraktu na 50 śmigłowców, Airbus Helicopters otrzymał 333 zamówienia netto na nowe śmigłowce (2014: 369), w tym na 107 H145 i 36 H175. Wartość nowych zamówień Airbus Defence and Space wzrosła o 18 proc. dzięki zamówieniom na 14 dodatkowych A330 MRTT oraz pięć satelitów telekomunikacyjnych. W minionym roku podpisano też umowę za OneWeb na 900 małych satelitów telekomunikacyjnych.

Przychody Grupy wzrosły o 6 proc. do wartości 64,5 mld euro (2014: 60,7 mld euro). Było to przede wszystkim zasługą działu Commercial Aircraft, który odnotował 8-procentowy wzrost przychodów dzięki zwiększeniu dostaw do 635 samolotów (2014: 629), w tym 14 A350 XWB, a także umacniającego się dolara amerykańskiego. Pomimo zmniejszenia dostaw do 359 śmigłowców (2014: 471), przychody działu Helicopters wzrosły o 4 proc., głównie za sprawą wzmożonej działalności serwisowej. Przychody działu Defence and Space pozostały w dużej mierze stabilne pomimo dekonsolidacji przychodów z rakiet nośnych w związku z utworzeniem spółki joint venture Airbus Safran Launchers. W 2015 r. dostarczono łącznie 11 wojskowych samolotów transportowych A400M.

Zysk EBIT* Grupy bez uwzględnienia obciążeń jednorazowych (3) – wskaźnik, który odzwierciedla bazową marżę operacyjną poprzez wyłączenie jednorazowych obciążeń lub zysków spowodowanych przesuwaniem środków między programami, restrukturyzacją albo kursami walut – zwiększył się do 4132 mln euro (2014: 4066 mln euro) ze wzrostami we wszystkich działach, co zrekompensowało niższy wkład Dassault Aviation.

Perspektywy

U podstaw prognozy na 2016 r. leży oczekiwanie Grupy Airbus, że światowa gospodarka i ruch lotniczy będą rosnąć zgodnie z dominującymi niezależnymi przewidywaniami, oraz założenie, że nie wystąpią żadne poważne zakłócenia.

Prognoza zysków i przepływów wolnych środków pieniężnych w 2016 r. zakłada niezmieniony zakres działalności.

Airbus oczekuje, że w 2016 r. dostarczy ponad 650 samolotów, a portfel zamówień komercyjnych wzrośnie.

Airbus oczekuje, że w 2016 r., przed ewentualnymi fuzjami i przejęciami, zysk EBIT* bez uwzględnienia obciążeń jednorazowych i zysk na akcję* bez uwzględnienia obciążeń jednorazowych pozostanie stabilny w porównaniu z 2015 r.

Grupa Airbus oczekuje, że w 2016 r., przed ewentualnymi fuzjami i przejęciami, osiągnie stabilne przepływy wolnych środków pieniężnych w porównaniu z 2015 r.

Źródło / Autor: Airbus