22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach rekrutacji zewnętrznej poszukuje kandydata/ki na stanowisko technika w Sekcji Obsługi Infrastruktury

22. BLT

22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach rekrutacji zewnętrznej poszukuje kandydata/ki na stanowisko technika w Sekcji Obsługi Infrastruktury zespołu zabezpieczenia 22 BLT w Pruszczu Gdańskim w wymiarze 7/8 etatu na 3 miesięczny okres próbny.

Od kandydatów wymaga się:
– minimalne wyksztalcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa (budownictwo ogólne, sanitarne lub elektryczne),
– znajomość problematyki działalności Infrastruktury,
– biegła znajomość obsługi komputera i programów MS OFFICE , NORMA
– umiejętność pracy zespołowej,
– nie karalność z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania sprawdzającego do klauzuli „zastrzeżone”.

Podstawowe obowiązki na ww. stanowisku to prowadzenie rozliczania pracy i zużycia materiałów przez zespół konserwatorów infrastruktury.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o zatrudnienie
– CV wraz z oświadczeniem- „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2014r. poz. 1182)
– List motywacyjny

Dokumenty należy przesłać do dnia 08.03.2016 r na adres 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

Dodatkowe informacje:
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Źródło / Autor: 22. BLT
Zdjęcie: 22. BLT