Masy testowe sondy LISA Pathfinder ESA zostały pomyślnie uwolnione