Raytheon – wyjaśnienie: zgoda na użycie systemu Patriot i kody źródłowe