WSOSP: rekrutacja – studia II stopnia Logistyka

wsosp

REKRUTACJA

STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA

Rozpoczęcie zajęć  marzec 2016

      Zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich oraz licencjackich.

Na podstawie Uchwały Senatu WSOSP nr 25/XC/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia cywilne na rok akademicki 2016/2017

została uruchomiona rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Logistyka prowadzone w Wydziale BNiL.

      Specjalniości do wyboru: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa

Terminy przebiegu rekrutacji:

Pierwsza tura rekrutacji:

10 – 19 luty 2016 r. – rejestracja kandydatów i składanie dokumentów;

22 luty 2016 r. – ogłoszenie wyników pierwszej tury rekrutacji.

Druga tura rekrutacji:

22 luty – 02 marca 2016 r. – rejestracja kandydatów i składanie dokumentów;

04 marca 2016 r. – ogłoszenie wyników drugiej tury rekrutacji.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).

Opłata rekrutacyjna 2015/2016

Dokumenty wymagane od kandydata na studia

Źródło / Autor: WSOSP