ESA powierza firmie Airbus Defence and Space budowę dwóch nowych satelitów Sentinel-2

Copyright Airbus DS GmbH SP 01 2016 R image

Airbus Defence and Space, druga największa na świecie firma kosmiczna, podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) kontrakt o wartości około 285 milionów euro na dostawę dwóch kolejnych satelitów optycznych na potrzeby europejskiego programu Copernicus.

Jako część satelitarnego systemu obserwacji Ziemi Sentintel-2, dwa nowe modele o nazwach „Sentinel-2C” i „Sentinel-2D” będą monitorować środowisko naturalne oraz powierzchnie lądów i od 2021 kontynuować roku pomiary wykonywane przez pierwsze dwa satelity w ramach europejskiego programu Copernicus. Airbus Defence and Space, główny wykonawca zamówienia, będzie koordynował prace przemysłowego konsorcjum złożonego z ponad 50 firm z 17 krajów Europy i ze Stanów Zjednoczonych.

Satelity Sentinel-2 dostarczają z wysokości 786 km obrazy optyczne o rozdzielczości 10, 20 i 60 metrów z polem widzenia o szerokości 290 km. Obrazy te są rejestrowane w 13 pasmach widmowych, od światła widzialnego do krótkofalowego, podczerwonego zakresu spektrum elektromagnetycznego.

Jako część programu Copernicus, satelity Sentinel-2 dostarczają ważnych danych obserwacyjnych związanych z użytkowaniem gruntów, jakością wody, rolnictwem i leśnictwem, gospodarką przestrzenną, katastrofami naturalnymi (powodziami, pożarami lasu, osunięciami ziemi, erozją), a także pomocą humanitarną. Satelity są również używane do obserwacji środowiskowej obszarów przybrzeżnych i do monitorowania lodowców oraz pokrywy lodowej i śnieżnej.

Satelity Sentinel-2 mogą również korzystać z innego programu ESA, European Data Relay System (EDRS). „Kosmiczna infostrada” EDRS (SpaceDataHighway) będzie siecią laserów komunikacyjnych rozmieszczonych na satelitach na orbicie geostacjonarnej oraz niskiej orbicie okołoziemskiej. System zapewni bezpieczne i szybkie usługi komunikacyjne na potrzeby satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2. Zagwarantuje to szybką dostępność danych, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach, w których liczy się czas, takich jak monitorowanie środowiskowe, reagowanie kryzysowe oraz misje bezpieczeństwa.

Pierwszy satelita z tej rodziny, Sentinel-2A, został wyniesiony 23 czerwca 2015 roku na rakiecie Vega z europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej i realizuje już swoje zadania. Obecnie do pobrania dostępnych jest ponad 7000 zbiorów danych o łącznej objętości 35 TB, a społeczność użytkowników pobrała ponad 57 000 zbiorów danych o objętości 276 TB. Od połowy stycznia aktywność użytkowników znacznie wzrosła i obecnie pobierają oni 7 TB danych każdego dnia. Budowa satelity Sentinel-2B postępuje zgodnie z planem, a jego start zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Jeśli chodzi o program Sentinel-2, oddział Airbus Defence and Space w Friedrichshafen (Niemcy) jest odpowiedzialny za projekt systemu, integrację platformy z satelitą oraz testy. Airbus Defence and Space w Tuluzie (Francja) dostarczy instrument multispektralny (Multispectral Instrument (MSI), a Airbus Defence and Space w Madrycie (Hiszpania) odpowiada za mechaniczną strukturę satelity, za produkcję wyposażenia termicznego i wiązek kablowych, oraz za systemy zasilania, zarządzania energią i gromadzenia danych.

Airbus Defence and Space jest kluczowym partnerem Copernicusa od samego początku programu w 1998 roku. Firma odgrywa kluczową rolę w budowie satelitów Sentinel, które tworzą kosmiczny segment programu i uzupełniają dane pochodzące z Misji Wspomagających Copernicus. Airbus Defence and Space zarządza flotą satelitów optycznych i radarowych – SPOT, Pléiades, TerraSAR-X i TanDEM-X – co oznacza, że jest jednym z głównych dostawców danych na potrzeby usług Copernicus w ramach tych misji wspomagających.

Materiały TV są dostępne pod adresem: http://airbusdefenceandspace.com/bcr/

Source / Author: Airbus Defence and Space
Photo: Airbus Defence and Space