DGRSZ: Współdziałanie Jastrzębi i JTAC-ów z Lublińca