Watchkeeper X

watchkeeper X

Watchkeeper X to aparat bezzałogowy oferowany przez firmę Thales

Maszyna została zbudowana zgodnie ze standardami CS23/STANAG 4671 i może operować przy zerowej widoczności, w trudnych warunkach pogodowych oraz w ekstremalnych temperaturach.

Watchkeeper X wyposażony jest we w pełni autonomiczny system kontroli misji oraz oprzyrządowanie umożliwiające samodzielny start i lądowanie. Wszystko to pozwala na zredukowanie kosztów związanych ze szkoleniem personelu obsługi. Modułowa konstrukcja aparatu pozwala na modyfikowanie zadań maszyny zarówno teraz jak i w przyszłości.

Watchkeeper X może przebywać w powietrzu przez ponad 16 godzin. Odległość na jaką maszyna może oddalić się od punktu sterowania przekracza 140 kilometrów, a prędkość przelotowa to 95 węzłów. Przy założeniu wykorzystania kilku maszyn możliwe jest osiągniecie dozoru danej przestrzeni w trybie 24/7.

Watchkeeper X może przenosić kamery, radary, elektroniczne systemy komunikacji i inne wyposażenie w zależności od typu wykonywanej misji.

Wyposażenie maszyn Watchkeeper X:

watchkeeper options

Źródło: Thales

Zdjęcia: Thales