Michał Kaczmarzyk złożył rezygnację z funkcji Naczelnego Dyrektora przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie

Chopin Airport Terminal AB - 05

Michał Kaczmarzyk złożył rezygnację z funkcji Naczelnego Dyrektora przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie.

Michał Kaczmarzyk od lutego 2014 r. pełnił funkcję Naczelnego Dyrektora PPL oraz dyrektora Lotniska Chopina. W ciągu niespełna dwóch lat kierowania firmą przeprowadził głęboką restrukturyzację zatrudnienia i procesów biznesowych. Doprowadził do usprawnienia struktury organizacyjnej i znaczącego podniesienia efektywności kosztowej PPL. Z jego inicjatywy przyjęta została strategia na lata 2014-2024, otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego Terminala A na warszawskim Lotnisku Chopina pozwoliło na znaczący wzrost liczby obsługiwanych przewoźników, pasażerów i liczby połączeń z Warszawy.

W 2015r., po raz pierwszy w historii, Lotnisko Chopina obsłużyło rekordową liczbę ponad 11 mln pasażerów. PPL notuje też rekordowe wyniki finansowe – według wstępnych prognoz zysk na koniec 2015 r. netto wyniesie 180 mln zł, a EBITDA 376 mln zł (marża EBITDA na poziomie 50% stawia Lotnisko Chopina w ścisłej czołówce europejskich portów lotniczych – większą mają tylko Ateny, Kopenhaga i Dusseldorf. Średnia dla portów z UE wynosi 39,4%).

Michał Kaczmarzyk ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie i korporacyjne w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego i B2B. Zrealizował wiele projektów związanych z restrukturyzacjami, fuzjami i przejęciami. Doradzał międzynarodowym koncernom w zakresie lokalizacji inwestycji w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Był prezesem Zarządu LOT Cargo, a następnie prezesem LS Airport Services.

Jest absolwentem Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP), Concordia University w Montrealu, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina

Zdjęcie: Lotnisko Chopina