DGRSZ: Projekt znaków rozpoznawczych nowej jednostki

1-12-bbsp-nasz-wizualizacja-2

Z początkiem 2016 roku w Mirosławcu rozpocznie działalność 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych (12 BBSP). Jednostka ma już projekt odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej, których symbolika i barwa odzwierciedlają charakter zadań oraz specyfikę przyszłej służby.

Wzory zostały wyłonione w konkursie, którego celem było opracowanie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej (na mundur polowy i wyjściowy), które następnie zostaną wykorzystane do identyfikacji i promocji 12 BBSP, poprzez ich umieszczanie na umundurowaniu żołnierzy, drukach służbowych w Internecie i mediach, plakatach oraz materiałach reklamowych jednostki.

Na konkurs wpłynęło 37 projektów, z których komisja konkursowa wybrała projekt pana Pawła Kucharskiego. Zgodnie z decyzją nr 82/MON z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzania „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych RP”, projekt odzwierciedla w symbolice i barwach charakter zadań oraz specyfikę służby w 12 BBSP. Barwa niebieska i czerwona – zgodnie z tradycją – nawiązuje do herbu Mirosławca, dron na pierwszym planie do zadań bazy, natomiast „12” do 12 Komendy Lotniska i nowo utworzonej 12 BBSP. Biało-czerwona szachownica to znak Sił Powietrznych, odpowiadający ściśle obowiązującemu wzorowi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej MON, oznaka i odznaka zostaną wprowadzone do użytku w drodze decyzji Ministra Obrony Narodowej.

12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu powstanie na bazie 12 Komendy Lotniska oraz dywizjonu rozpoznania powietrznego. Formowanie jednostki wynika z „Programu Operacyjnego na osiągnięcie zdolności operacyjnej do prowadzenia rozpoznania obrazowego w latach 2013-2022”, odpowiednich decyzji MON i rozkazów DG RSZ. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem baza powstanie stopniowo, w kilku etapach, a jej organizacja etatowa ma docelowo uwzględniać wymogi obsługi zaplanowanych do pozyskania systemów klasy MALE. W bazie będą funkcjonowały eskadry bezzałogowców średniego zasięgu, krótkiego zasięgu oraz operacyjnych MALE. 12 BBSP wejdzie w podporządkowanie 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Pierwszym dowódcą nowej jednostki został pułkownik pilot Łukasz Andrzejewski-Popow.

Tekst: Małgorzata Jaglarska, mjr Michał Romańczuk

Źródło: DGRSZ

Zdjęcie: DGRSZ