DGRSZ: Projekt znaków rozpoznawczych nowej jednostki