Zarząd i Związki Zawodowe podpisały porozumienie gwarantujące rozwój LOT-u już od 2016 roku