Zarząd i Związki Zawodowe podpisały porozumienie gwarantujące rozwój LOT-u już od 2016 roku

lot-logo

Porozumienie między Zarządem LOT-u i Związkami Zawodowymi zawiesza trwający od blisko 2 lat spór zbiorowy i wprowadza tymczasowy Regulamin Wynagradzania, który będzie obowiązywał przez cały 2016 rok. Zakłada on realne podwyżki dla pracowników w sumie w kwocie 12 milionów złotych.

„To bardzo dobry kompromis. Wszyscy odpowiedzialnie zdajemy sobie sprawę, że LOT dopiero wychodzi z trudnego procesu restrukturyzacji i musimy koncentrować się na poprawie sytuacji finansowej firmy. Ale nie ignorujemy przy tym potrzeb i postulatów strony społecznej i wszystkich pracowników. Dzięki zawartemu dziś porozumieniu od teraz możemy wspólnie koncentrować się rozwoju LOT-u” – mówi Marcin Celejewski, p.o. Prezes Zarządu LOT-u.

„Podpisane dziś porozumienie, po blisko dwóch latach bardzo trudnych negocjacji zamyka jeden z najtrudniejszych okresów spółki w ostatnich latach. Związki po raz kolejny wykazały się odpowiedzialnością za losy narodowego przewoźnika. Porozumienie, choć dotyczy 2016 roku, otwiera możliwość zawarcia docelowego regulaminu wynagradzania. Mam nadzieję obowiązującego już od 2017 roku” – mówi Stefan Malczewski, przewodniczący NSZZ.

Negocjacje między Zarządem a Związkami Zawodowymi nabrały tempa we wrześniu. W listopadzie strony uzgodniły wstępne warunki porozumienia. Wprowadzenie tymczasowego Regulaminu Wynagradzania gwarantuje spokój społeczny na co najmniej rok. W tym czasie Zarząd i Związki Zawodowe będą ustalać warunki docelowego Regulaminu Wynagradzania.

Źródło / Autor: PLL LOT