ILOT: Instytut Lotnictwa przystąpił do „Just Culture”

ilot

Instytut Lotnictwa podpisał deklarację współpracy „Just Culture” mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Deklaracja nawiązuje do European Corporate Just Culture Declaration podpisanej w dniu 1 października 2015 roku w Brukseli, przez przedstawiciela Komisji Europejskiej p. Violetę Bulc – Komisarza ds. Transportu oraz reprezentantów środowiska lotniczego.

„Just Culture” to zbiór zasad sprawiedliwego traktowania w przypadku analizy zdarzeń lotniczych.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się do wdrażania Kluczowych Zasad Just Culture w organizacjach lotnictwa cywilnego i współpracy poprzez wymianę doświadczeń oraz zachęcanie środowiska lotniczego do jego wdrażania.

Źródło / Autor: ILOT