13. Rocznica powstania Urzędu Lotnictwa Cywilnego

siedziba-ulc-2_small

W dniu 17 listopada mija 13 lat działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z tej okazji pragniemy przekazać najlepsze życzenia naszym klientom oraz wszystkim, dla których lotnictwo stało się częścią życia zawodowego lub hobby, a także pasażerom korzystającym z transportu lotniczego. W ciągu ostatnich 13 lat byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju lotnictwa w Polsce i na świecie. Kierownictwo i pracownicy Urzędu pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego rozwoju za dotychczasową wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, a także zachęcić do dalszej aktywnej współpracy w ramach przyszłych inicjatyw.

Urząd Lotnictwa Cywilnego został powołany Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, po zniesieniu Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury. Pracownicy obu jednostek stali się pracownikami ULC. Od 2012 roku Prezesem ULC jest pan Piotr Ołowski. Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu należy wykonywanie funkcji określonych w ustawie Prawo lotnicze. Urząd pełni funkcje władzy lotniczej oraz organu administracji i nadzoru lotniczego w rozumieniu przepisów międzynarodowych.

Źródło / Autor: ULC
Zdjęcie: ULC