Raytheon rozszerza współpracę z polskim przemysłem

rtn13_patriot_01

Raytheon Company (NYSE: RTN) przygotował pierwszą transzę zapytań ofertowych dla polskich firm, które będą uczestniczyć w budowie polskiego systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Polskie firmy zapraszane są do składania ofert współpracy z Raytheonem w zakresie projektowania, opracowywania i budowania wielu kluczowych elementów polskiego Patriota.

„Raytheon powierza polskiemu przemysłowi ważne, odpowiedzialne zadania przy budowie systemu, który będzie bronił suwerenności Polski przed zagrożeniami z powietrza — powiedział John Baird, wiceprezes zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon. — To pierwsze z wielu zapytań ofertowych, które zwiększą przemysłowy i inżynierski potencjał kraju a jednocześnie przyczyniają się do stworzenia nowych miejsc pracy w Polsce”.

Raytheon zaproponował trójfazowy program budowy polskiego Patriota.

· Faza 1 koncentruje się na bezpośrednich zagrożeniach dla Polski, takich jak wrogie kraje, które dysponują samolotami, taktycznymi rakietami balistycznymi, rakietami manewrującymi i bezzałogowymi aparatami latającymi.

· Faza 1 przewiduje też dostarczenie Polsce systemu Patriot Configuration 3+, najnowszej dostępnej obecnie konfiguracji Patriota. Będzie on zawierał polskie komponenty, w tym antenę systemu identyfikacji „swój-obcy” (Identification Friend or Foe, IFF) produkowaną przez PIT-RADWAR. Ta sama antena IFF zostanie zamówiona przez inne kraje należące do grona 13 państw -użytkowników Patriota w ramach modernizacji Configuration 3+.

· Faza 2 i 3 polskiego programu Patriot dotyczy obrony Polski przed agresorami poprzez opracowanie, zbudowanie i wdrożenie przez Raytheona we współpracy z polskim przemysłem 360-stopniowego radaru dla polskiego Patriota.

Pierwsza transza zapytań ofertowych obejmuje wszystkie trzy fazy programu. Podobnie jak antena z PIT-RADWAR, wyprodukowane w Polsce elementy będą mogły zostać zakupione przez inne kraje korzystające z systemu Patriot.

Źródło / Autor: Raytheon
Zdjęcie: Raytheon