LOT otwiera najwygodniejsze centrum przesiadkowe w Nowej Europie