Porozumienie o realizacji wspólnych zamówień pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Oro Navigacija

pansa_oronavigacja_02.11.15_d

30 października 2015 roku w Wilnie odbyło spotkanie Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleny Jaworskiej z Dyrektorem Generalnym litewskiego Przedsiębiorstwa Państwowego Oro Navigacija Algimantasem Raščiusem, w trakcie którego podpisane zostało Porozumienie o Realizacji Wspólnych Zamówień pomiędzy polską i litewską agencją żeglugi powietrznej.

Porozumienie to upoważnia PAŻP do reprezentowania naszego partnera w Baltic FAB – Oro Navigaciji – w realizacji działań mających na celu przekształcenie obecnie istniejących, krajowych systemów zarządzania ruchem lotniczym, we wspólny system ATM oparty na rozwiązaniach iTEC-based ATM System.

Wydarzenie to ma ogromne znaczenie dla współpracy w ramach Baltic FAB i jest działaniem na rzecz realizacji zapisów umowy międzynarodowej z 17 lipca 2012 r. o Utworzeniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej oraz umowy zawartej pomiędzy PAŻP i ON 19 listopada 2012 r., która określa współpracę w obszarze technicznym, w celu osiągnięcia zrównoważonego i efektywnego rozwoju operacji ATM.

Źródło / Autor: PAŻP
Zdjęcie: PAŻP