Kategorie
News Polska

DGRSZ: Wizyta w Morskiej Jednostce Rakietowej

dsc_8758

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz odwiedził Morską Jednostkę Rakietową w Siemirowicach. Towarzyszyli mu zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. Jerzy Michałowski i dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Mordel.

W Siemirowicach, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego, gościa powitał zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dywizji Jerzy Michałowski wraz z dowódcą 3. Flotylli Okrętów kontradmirałem Mirosławem Mordelem. Gospodarzami wizyty i przewodnikami gościa byli: dowódca Morskiej Jednostki Rakietowej kmdr Roman Bubel, dowódca Brygady Lotnictwa MW kmdr pil. Tadeusz Drybczewski oraz dowódca 44 BLM kmdr pil. Andrzej Szczotka. Podczas wizyty marszałek Bogdan Borusewicz zapoznał ze strukturą, zadaniami, sprzętem wojskowym i infrastrukturą Morskiej Jednostki Rakietowej. Gościa zapoznano także z procesem szkolenia specjalistycznego i zaprezentowano bazę dydaktyczną.

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych.

Źródło: DGRSZ
Autor: DGRSZ
Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska