PAŻP: Odznaczenia w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej!

spotkanie20X_d

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyła się uroczystość wręczenia medali zasłużonym pracownikom Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Złote medale za Długoletnią Służbę oraz honorowe odznaki Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej wręczone zostały przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorotę Pyć.

Medalami oraz odznaczeniami zostało wyróznionych 11 pracowników PAŻP.

Wiceminister Dorota Pyć podziękowała wszystkim pracownikom PAŻP, szczególnie kontrolerom ruchu lotniczego, za profesjonalizm oraz zaagażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Nadmieniła, że w skali roku kontrolerzy ruchu lotniczego obsługują ponad 700 tysięcy operacji lotniczych. Agencja zapewnia bezpieczną na polskim niebie 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Z okazji dzisiejszego święta Prezes PAŻP Magdalena Jaworska oraz Wiceprezes Paweł Babiński złożyli kontrolerom ruchu lotniczego oraz wszystkim pracownikom, którzy wspierają pracę służb ruchu lotniczego serdeczne życzenia. Prezes Magdalena Jaworska podreśliła, że bez działania wszystkich służb i grup zawodowych w PAŻP nie byłoby możliwości prowadzenia podstawowej działalności Agencji, jaką jest kontrola ruchu lotniczego.

Odznaczonym pracownikom PAŻP serdecznie gratulujemy!

Źródło / Autor: PAŻP
Zdjęcie: PAŻP