PAŻP: Trzeci w tym roku kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego

PAŻP logo

21 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczyna dziś szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To trzeci w tym roku kurs prowadzony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego to ponad 20 miesięcy intensywnej nauki podzielonej na poszczególne etapy, które każdorazowo kończy egzamin. Wieloetapowe szkolenie, prowadzone według nowych, zmodernizowanych programów nauczania prowadzone jest przez doświadczonych pracowników PAŻP, czynnych zawodowo instruktorów – kontrolerów ruchu lotniczego i wysokokwalifikowanych specjalistów z obszarów nawigacji, techniki czy psychologii.
Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje:
w ramach szkolenia wstępnego:

– szkolenie teoretyczne – kurs podstawowy BASIC (12 – 13 tygodni);
– sesja egzaminacyjna – teoretyczna (2 tygodnie);
– szkolenie teoretyczne – kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 – 7 tygodni);
– sesja egzaminacyjna – teoretyczna (2 tygodnie);
– szkolenie praktyczne – symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5-5,5 miesiąca);
– egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence);

w ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:

– szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym – (9-10 miesięcy);
– egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence);

Na różnych etapach w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szkoli się ponad 160 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

Źródło / Autor: PAŻP