Gimnazjum w Dłutowie im. Lotników Polskich

DSCF0007

W niedzielę 11 października 2015 r. delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w składzie: płk dr inż. Henryk Czyżyk, płk pil. Jerzy Ochoński i ppłk mgr pil. Jan Smajdor uczestniczyła w pięknej i podniosłej uroczystości nadania Gimnazjum w Dłutowie imienia: „Lotników Polskich” oraz przekazania sztandaru. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dłutowie w czasie, której poświęcony został sztandar. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Szkoły, gdzie w holu Gimnazjum płk dypl. pil. Ireneusz Nowak – dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku odsłonił tablicę pamiątkową. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Gimnastycznej. Wszystkich zebranych powitała mgr Joanna Malinowska – dyrektor Gimnazjum. Swoją obecnością uroczystość uświetnili:
• Ksiądz Dziekan Dekanatu Dłutowskiego, Wiesław Koper;
• Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień;
• Łódzki Kurator Oświaty, Jan Kamiński;
• Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk wraz z małżonką
• Wójt Gminy Dłutów mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk;
• Radni Rady Gminy Dłutów na czele z Przewodniczącym Krzysztofem Janasem;
• Sekretarz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Jacek Barasiński
• Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku, płk dypl. pil. Ireneusz Nowak;
• Delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej na czele z płk dr inż. Henrykiem Czyżykiem;
• Goście z zaprzyjaźnionej gminy Rimóc z Węgier na czele z burmistrzem Andorem Beszkidem;
• Zastępca Szefa Sztabu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Poznania, ppłk Krzysztof Jewgiejuk;
• Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Łodzi, mgr inż. Edward Janusz
• Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” Piotr Polit wraz z Małżonką;
• Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach, Elżbieta Dyba;
• Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Pabianice;
• Fundatorzy Sztandaru;
• Poczty Sztandarowe: 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku, Szkoły Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie, Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, OSP Dłutów;
• Orkiestra Dęta Parafialno-Gminna z Dłutowa.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dłutów p. Krzysztof Janas odczytał Akt nadania imienia szkole, zaś Rodzice Chrzestni p. Alicja Wajchert i p. Krzysztof Jarończyk – Akt ufundowania Sztandaru. Po czym goście honorowi i fundatorzy dokonali wbicia gwoździ.
Gwoździe honorowe wbili:
• w imieniu gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego – dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Poznania – płk dypl. pil. Ireneusz Nowak;
• płk dypl. pil. Ireneusz Nowak – dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku
• płk dr inż. Henryk Czyżyk – z Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP;
• Piotr Polit – Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” i Adam Marek „Grupa Archeo”;
• Andor Beszkid – burmistrz zaprzyjaźnionej gminy Rimóc z Węgier.
Po uroczystym wbiciu gwoździ honorowych i pamiątkowych przyszedł czas na wystąpienia gości. Pierwszy zabrał głos dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz Nowak. Następnie Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Pabianicach Jacek Barasiński, przedstawiciel Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk dr inż. Henryk Czyżyk i inni goście. Płk dr inż., Henryk Czyżyk z OW-MSSLWRP w swoim wystąpieniu podziękował Dyrektor Gimnazjum z Dłutowa Pani mgr Joannie Malinowskiej za zaproszenie na tę piękną, patriotyczną i podniosłą uroczystość nadania Gimnazjum w Dłutowie im. Lotników Polskich. Powiedział, że „Dzisiejszy dzień zapisze się w historii Waszej Szkoły jako jeden z najważniejszych. Jesteście niedoścignionym wzorem do naśladowania w organizowaniu uroczystości patriotycznych i uczenia młodzieży patriotyzmu. Dziękuję za lekcję historii, za uczenie młodzieży miłości do Ojczyzny, budowę postaw patriotycznych i tradycji lotniczych. Młodzież z Dłutowa kocha Swoją małą Ojczyznę, kocha region, wieś i Szkołę. My ludzie z dużych miast powinniśmy się uczyć patriotyzmu od Was. Młodzież z Gimnazjum z Dłutowa w czerwcu tego roku, w czasie konkursu historycznego w Dęblinie, z okazji 90-lecia powstania WSOSP, zajęła indywidualnie pierwsze miejsce Izabela Malinowska i trzecie miejsce Piotr Szymczak, a Gimnazjum pierwsze miejsce na szczeblu kraju. W tym roku obchodzimy 75-lecie Bitwy o Anglię, 97-lecie powstania Lotnictwa Polskiego i 100-lecie Urodzin Naszego bohatera narodowego gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. W 100- Rocznice powstania Lotnictwa Polskiego w 2018 r. SSLWRP, chce pobudować „Pomnik Pamięci i Chwały Lotników Polskich”, na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie”. Na zakończenie życzył Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Gimnazjum wytrwałości w realizacji wytyczonych celów oraz radości z osiąganych sukcesów i wręczył ryngraf OW-MSSLWRP i książki.
Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży gimnazjalnej i krótki koncert Orkiestry Dętej Gminno-Parafialnej z Dłutowa.
Projekt sztandaru Gimnzajum opracował mgr Andrzej Oset, tablicę pamiątkową wykonał p. Krzysztof Jarończyk.

Henryk Czyżyk