DGRSZ: Kreatywne działania profilaktyczne

1_14

Gen. broni Mirosław Różański spotkał się z członkami Zespołu Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Generalnego, odbywającymi cykliczną odprawę specjalistyczną w DGRSZ. Dowódca podkreślił, że zespół stanowi dla niego organ doradczy i opiniotwórczy, a najważniejszą jego funkcją ma być prowadzenie i nadzorowanie działalności profilaktycznej, pozwalającej z wyprzedzeniem rozpoznawać i eliminować zagrożenia oraz zapobiegać zdarzeniom lotniczym i stratom przez nie powodowanym.zdjęcie – Kreatywne działania profilaktyczne

„Oprócz stosowania standardowych procedur poszukujcie kreatywnie nowych, niesztampowych rozwiązań profilaktycznych. Paleta możliwości Dowództwa Generalnego w tym zakresie jest duża”, zaapelował do oficerów ZBL generał Różański.

Dowódca Generalny podkreślił, że także szkolenie ma być realizacją działań bojowych w czasie pokoju i zapowiedział, że w 2016 intensywność ćwiczeń oraz treningów będzie jeszcze większa niż w roku bieżącym.

„Nie czekajcie na zdarzenia negatywne. Przewidujcie je, twórzcie hipotetyczne scenariusze i sprawdzajcie aplikacyjnie, czy nasze profilaktyczne procedury bezpieczeństwa lotów zadziałają skutecznie”. Podczas posiedzenia generał Różański wyraził uznanie dla dotychczasowych prac nieetatowego zespołu i podziękował jego szefowi, płk. pil. Arturowi Kałko (szef oddziału BL w DGRSZ) za fachowe analizy i rozwiązywanie problemu.

Źródło: DGRSZ

Autor: ppłk Artur Goławski

Zdjęcie: DGRSZ