Raytheon – Finansowanie systemu Patriot

raytheon

Firma Raytheon za pośrednictwem swych przedstawicieli odpowiedzialnych za media informuje, że:

Komisje sił zbrojnych Senatu i Izby Reprezentantów zaaprobowały pełny pakiet finansowania Patriota w wys. 105 mln USD. Podobnie uczyniła komisja budżetowa Izby Reprezentantów. Zmniejszenia nakładów żąda jedynie komisja budżetowa Senatu, ale ostateczne decyzje podejmą obie izby, a potem decyzję musi jeszcze zaaprobować Prezydent Obama.

Źródło / Autor: Raytheon