WSOSP: Pożegnanie ze „Szkołą Orląt”.

001

W dniu 30 września 2015 roku odbyła się uroczystość pożegnania oficerów, którzy zakończyli służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Odchodzących z WSOSP oficerów pożegnał Rektor-Komendant Uczelni gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel.

W tym dniu zakończyli swoją służbę w WSOSP:
Szef Pionu w Pionie Ogólnym płk mgr inż. Marek Gonos, który swoją dalszą służbę wojskową będzie pełnił w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.

Starszy Wykładowca Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego WSOSP ppłk nawig. mgr inż. Andrzej Jaworski, który zakończył swoją ponad 37 letnią zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.
Odchodzący do rezerwy oficer, z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymał nominację na Dyrektora Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.

Obu oficerom życzymy dalszych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych oraz pracy.

Źródło: WSOSP
Autor: mjr Wiesław Świerkowski
Zdjęcie: WSOSP